Llei de Transparència

Aquesta Associació de Veïns del Poble Nou compleix amb els apartats que li son aplicables en relació a la Llei de Transparència. Tanmateix cada any publiquem a aquesta mateixa web els següents documents:

  1. Memòria anual d’Activitats:Relació d’activitats que es desenvolupen a les nostres instal·lacions i fora d’elles com, les activitts culturals i formatives, gestions amb l’Ajuntament de Vilafranca i altres administracións, activitats de lleure com la Festa del Barri, etc. Número de  participants. Assegurances contractades. Comptabilitat de l’Associació, amb detall dels comptes de despeses e ingressos i el seu balanç general, etc.

  2. Actes de les Assemblees Generals.

  3. Juntes Directives.

  4. Dades de Contacte.

  5. Avis Legal.

  6. Politica de Privacitat.

  7. Enllaços a altres webs d’interes general.

Si voleu consultar la Llei, podeu clicar al següent enllaç: http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&language=ca_ES

Ley_Transparencia

********************************************************************