ACTA DE LES ASSEMBLEES ANUALS ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA, DE SOCIS/ES 2018

 

 

ACTA DE LES ASSEMBLEES ANUALS GENERALS, ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA, DE SOCIS/ES DE L’ANY 2018

Sent les 19.45 hores, del dia 21 de març del 2019, estant pressents o representats 21 socis/es que han firmat a la llista annexa a la present acta, s’inicia l’Assemblea General Ordinària de Socis/es 2018.

Les assemblees van ser convocades en temps i forma i per carta personalitzada, en el domicili de cada un dels socis/es amb el següent ordre del dia:

Vilafranca del Penedès a 6 de març del 2019

Llegir més