Daily Archives: 26/01/2017

Interessant proposta del Servei de Cultura de l’Ajuntament de Vilafranca

Correu que hem rebut a l’Associació de Veïns amb el preg de fer-ne la màxima difusió. Creiem que es una molt interessant proposta per les persones no professionals, que tinguin inquietuds artístiques. Per mes informació podeu trucar o fer un correu segons les dades del correu adjunt.