Classes d’Acordió

Classes d’acordió  per a adults i infants i dirigides per el nostre professor Carles Belda i Valls. Contactar al correu electrónic:

                                 carlesbv@josoc.cat

Horaris de classes:  Dimarts, cada 15 dies, de 15 a 22 hores.

******************************************