Daily Archives: 01/02/2018

Memòria Activitats 2017

Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès  Memòria d’activitats de l’any 2017 – Junta Directiva  Vilafranca del Penedès a 31-12-17 Organigrama: Estatuts aprovats per la Generalitat de Catalunya, Assemblea General Anual i Junta Directiva. Dins